Bas-Elektra

Prověřené řešení pro
čistou energii “

TUV

BAS ELEKTRA Brno s.r.o.

BAS ELEKTRA BRNO spol. s r.o. je ve svém výrobním programu zaměřená především na elektroodlučování – výroba zdrojů vvn pro napájení elektroodlučovačů, zařízení pro elektronické řízení elektroodlučovačů, měření účinnosti odlučování a řízení celého procesu odlučování.

Vyrábí příslušenství vvn zdrojů, jako například přepojovače – uzemňovače, odpojovačezdroje velmi vysokého napětí pro elektroodlučovače a další produkty.

Odběratelé jsou především elektrárny a teplárny, spalovny komunálního odpadu, metalurgické a hutní společnosti, vápenky a cementárny, papírny, dřevozpracující průmysl nejen v České republice, ale i v zemích Evropy, i ve vzdálenějších destinacích, jako je Rusko, Kazachstán a Turecko.

BAS ELEKTRA BRNO spol. s r.o., díky svému výrobnímu programu, výrazně přispívá k ochraně životního a pracovního prostředí. více...

Novinky

Systém řízení a regenerace látkového filtru

Nově zařazujeme do našeho portfolia výrobků řídicí systémy pro řízení látkových filtrů v plně...
15. 10. 2020 více
všechny novinky

Z našich produktů

Zdroje velmi vysokého napětí BAS-T/R pro elektroodlučovače s regulátorem CU-2

Zdroje velmi vysokého napětí BAS-T/R pro elektroodlučovače s regulátorem CU-2

všechny produkty