ANUBAS

ANUBAS

ANUBAS je souprava sestávající z víceotvoré válcové sondy a z elektronické vyhodnocovací části, určená především pro měření průtoku plynných médií, obsahujících úlety tuhých částic pro potřeby ekologických měření. Obvykle spolupracuje s prachoměry, které měří koncentraci prachových částic.

prospekt

Poptávkový formulář

pro produkt ANUBAS