Zdroje velmi vysokého napětí BAS-T/R pro elektroodlučovače s regulátorem CU-2

Zdroje velmi vysokého napětí BAS-T/R pro elektroodlučovače s regulátorem CU-2

Vyrábíme jednofázové vysokonapěťové zdroje BAS-T/R stejnosměrného napětí s tyristorovou regulací, vysokonapěťovým křemíkovým usměrňovačem a automatickým řízením.

!!!NOVÝ TYP REGULÁTORU CU-2!!!

prospekt
poptávka
Zdroje velmi vysokého napětí pro elektroodlučovače s regulátorem CU-1

Zdroje velmi vysokého napětí pro elektroodlučovače s regulátorem CU-1

Vyrábíme jednofázové vysokonapěťové zdroje stejnosměrného napětí s tyristorovou regulací, vysokonapěťovým křemíkovým usměrňovačem a automatickým řízením.

prospekt
poptávka
Řídicí systémy a vizualizace pro elektroodlučovače (EO)

Řídicí systémy a vizualizace pro elektroodlučovače (EO)

Řídicí systémy umožňují plně automatický provoz EO. Používají se k automatickému ovládání a snímání stavu všech součástí elektroodlučovače (tzv. technologie EO), včetně navazující dopravy odprašků.

prospekt
poptávka
Odpojovač BAS-V150M

Odpojovač BAS-V150M

Odpojovač je elektricky dálkově ovládaný spínač velmi vysokého napětí do 150 KV. Slouží k viditelnému odpojení elektrického zařízení vysokého napětí.

prospekt
poptávka
Indikátor prachových částic BASSIG-2

Indikátor prachových částic BASSIG-2

Indikátor prachových částic BASSIG - 2 je přístroj určený ke sledování prašnosti za tkaninovými filtry, případně elektrofiltry. Zařízení indikuje zvýšení prašnosti nad nastavenou mez.

prospekt
poptávka
BASEX 3.1

BASEX 3.1

BASEX 3.1 je univerzální přístroj pro kontinuelní měření tuhých emisí v průmyslu. Pracuje na optickém principu, měří zeslabení intenzity světla procházejícího přes zaprášené prostředí. Pro výpočet koncentrace tuhých látek je aplikován Lambert - Beeruv zákon.

prospekt
poptávka
ANUBAS

ANUBAS

ANUBAS je souprava sestávající z víceotvoré válcové sondy a z elektronické vyhodnocovací části, určená především pro měření průtoku plynných médií, obsahujících úlety tuhých částic pro potřeby ekologických měření. Obvykle spolupracuje s prachoměry, které měří koncentraci prachových částic.

prospekt
poptávka
Optimalizační jednotka BPO-1

Optimalizační jednotka BPO-1

Optimalizační jednotka BPO­1 optimalizuje chod elektrofiltru v závislosti na jeho provozním stavu tak, aby bylo dosaženo minimálního odběru elektrické energie při dodržení emisního limitu, nebo tak, aby byl dosažen co nejnižší možný úlet prachových částic.

prospekt
poptávka